wist-je-dat
  • … de hond het gedrag heeft van een wolf maar niet het volledige gedrag. En dit verschilt van ras tot ras. Als je het gedrag wil vergelijken, moet je dat doen met een onvolwassen wolf, want een hond wordt nooit echt volwassen.
  • … een hond met zijn staart in de lucht, IS niet DOMINANT, hij heeft een dominante, hoge of zelfzekere houding.
  • … dominantie is een ander woord voor zelfzeker en heeft niets te maken met, agressie, baas zijn of overheersen. Het slaat wel vaak op een hoge (of dominante) houding. Dominantie is een wisselend gegeven.
  • … regels en opvoeding brengen rust in een groep. Maar tirannie creëert stress en vaak frustratie en bijgevolg ongewenst gedrag. Het gaat erom een goede balans te vinden tussen het ‘drillen’ van je hond, de ‘flower power’ gedachten gang en je hond verantwoord opvoeden. In deze vorm van opvoeding vooral gewenst gedrag uitlokken en belonen en ongewenst gedrag zoveel mogelijk negeren en dus niet belonen.
  • … dominantie agressie is vaak een gevolg van het feit dat de hond zich gaat verdedigen om een agressieve aanval van zijn baas ‘af te slaan’.
  • … angst voor controleverlies bij de baas laat geen ruimte meer voor spontaan en open minded gedrag.