nbschij001

Schijndrachtigheid is het voorkomen van verschijnselen die passen bij de dracht zonder dat de hond drachtig is. Het beeld komt meestal 40 tot 60 dagen na de loopsheid voor.
Verschijnselen die je kan zien zijn: vergroting van de melkklieren, melksecretie (pseudolactatie), agressief gedrag, een nest maken en weigeren te eten.
Waarschijnlijk wordt de schijndracht veroorzaakt door een verhoging van het prolactine gehalte in het bloed die mogelijk geïnduceerd wordt door een plotselinge daling van het progesterongehalte.
De aandoening geneest (meestal) binnen 1 tot 3 weken zonder dat een therapie is ingesteld. Bij ernstige gevallen van schijndracht kan overwogen worden medicijnen toe te dienen die remmend werken op de prolactine secretie.
De kans op herhaling van schijndracht bij dezelfde hond is groter dan gemiddeld. Er is een verband is tussen het (frequent) voorkomen van schijndracht en de hormonale  baarmoederontsteking.