NB201402_plaskater001Met een plaskater bedoelen we een kater die moeilijk of niet kan plassen. Dit komt redelijk veel voor bij katers. [marker color=”#eeee22″ textcolor=”#000000″]Gecastreerde binnenhuiskaters met (licht) overgewicht zijn hier erg gevoelig voor.[/marker] De aandoening komt meer voor in de winter als je kat meer binnen is. De plasbuis is in tegenstelling tot bij een poes relatief nauw bij katers waardoor deze eerder verstopt kan raken met bijvoorbeeld [marker color=”#eeee22″ textcolor=”#000000″]blaasgruis, steentjes en bloed- of eiwitpropjes[/marker]. Normaal gesproken komt er bij een kat geen bloed, eiwit of gruis voor in de urine maar bij een [marker color=”#eeee22″ textcolor=”#000000″]blaasontsteking[/marker] is dit wel het geval. Dus als je een kater hebt met een blaasontsteking, moet je het kunnen plassen altijd extra goed in de gaten houden en zo snel mogelijk een afspraak maken bij je dierenarts.

Wat zie ik aan mijn kat?

Katten met alleen een blaasontsteking maar die nog wel kunnen plassen en katten met een afsluiting van de plasbuis vertonen in het begin nog dezelfde klachten. Deze zijn onder andere veel en lang naar de bak gaan of in huis plassen, meer persen op de urine, per keer kleine beetjes urine met eventueel bloed bij, onrustig, klagelijk miauwen en veel likken aan de penis.
[marker color=”#eeee22″ textcolor=”#000000″]Als een kat verstopt zit, zal hij steeds maar zieker worden[/marker]. Met de urine verlaten veel afvalstoffen het lichaam en bij verstopping kan dit dus niet. Ook de [marker color=”#eeee22″ textcolor=”#000000″]nierfunctie gaat achteruit[/marker] door een verstopping. Klachten die ontstaan zijn slomer worden, stoppen met eten, braken en het kan, als de afsluiting niet snel wordt opgeheven, tot de [marker color=”#eeee22″ textcolor=”#000000″]dood[/marker] leiden. NB201402_plaskater002

Hoe kan het worden vastgesteld?

Eén van de eerste dingen die de dierenarts uitvoert is de blaas navoelen. Een [marker color=”#eeee22″]volle gespannen blaas[/marker] is de belangrijkste aanwijzing voor een verstopping. Als de blaas (praktisch) leeg is, kan er uiteraard nog steeds een blaasontsteking zijn maar is er gelukkig geen verstopping. Het dier wordt onderzocht en daarna volgt een [marker color=”#eeee22″]urine onderzoek[/marker] om een eventuele blaasontsteking vast te stellen en hopelijk ook een oorzaak van de blaasontsteking.

Wat is de behandeling?

De behandeling hangt voornamelijk af van of je kat verstopt zit of niet. Als er [marker color=”#eeee22″]alleen[/marker] sprake is van een [marker color=”#eeee22″]blaasontsteking[/marker] zal er een pijnstiller/ontstekingsremmer worden meegegeven en de verdere behandeling is afhankelijk van de bevindingen van het urine onderzoek.
Als de kater [marker color=”#eeee22″]ook verstopt[/marker] zit, wordt het een uitgebreidere behandeling. Ten eerste moet de [marker color=”#eeee22″]afsluiting worden opgeheven[/marker]. Dit wordt gedaan door een katheter te plaatsen in de plasbuis tot in de blaas. Op deze manier kunnen blaas en plasbuis tot rust komen. Ten tweede wordt er bij een verstopping meestal ook een bloedonderzoek gedaan waarbij onder andere de nierwaarden worden bepaald. Als deze (ernstig) verhoogd zijn wordt er ook een infuustherapie opgestart voor zo’n 2-3 dagen. Hierdoor worden alle afvalstoffen uit het lichaam gespoeld. Verder zal er symptomatisch behandeld worden. Na 2 tot 3 dagen gaan we dan opnieuw de nierwaarden bekijken om te zien of deze gedaald zijn.

NB201402_plaskater003

En wat daarna?

Als je kat weer thuis is, hangt de verdere behandeling af van de uitslag van het urine onderzoek. Is er bijvoorbeeld blaasgruis geconstateerd, dan zal er een [marker color=”#eeee22″]speciaal dieet[/marker] moeten worden opgestart om gruisvorming in de toekomst te voorkomen. Het komt ook voor dat er geen oorzaak gevonden wordt. Als er terugkerende klachten optreden zal er verder onderzoek moeten worden gedaan in de vorm van een blaasecho en bij het vaak verstopt raken kan er ook een operatie overwogen worden waarbij het nauwste deel van de plasbuis verwijderd wordt.