[divider]

Hoe kan ik zien of mijn huisdier vlooien heeft?

Overmatig krabben door het dier is een symptoom. Soms zie je volwassen vlooien tussen de haren van de hond of de kat leven, waarbij je eerst op zoek moet gaan ter hoogte van de staartbasis. Met een kam kan je nagaan of in de vacht van het dier donkere korreltjes zitten of eruit vallen. Vang deze korreltjes op en leg ze op een vochtig papier. Indien het vochtige papier rood kleurt, heb je te maken met door de volwassen vlo uitgescheiden uitwerpselen van onverteerd bloed. De aanwezigheid van vlooien is daarmee aangetoond.[divider_top]

Zijn de vlooien gevaarlijk voor mens en dier?

Vlooien kunnen lastig zijn voor dier en mens als ze bijten (jeuk). Door de jeuk gaan de dieren zich veelvuldig krabben en bijten en veroorzaken zo huidletsels en kale plekken . Sommige honden en katten zijn overgevoelig voor het speeksel van de vlo ( vlooienallergie ) en krabben zich veelvuldig, zelfs maar bij één enkele vlooienbeet, deze dieren krijgen ook kale plekken, vooral ter hoogte van de rugstreek.Tenslotte kunnen vlooien allerlei ziektes overdragen, waarvan de meest bekende de lintwormen bij hond en kat zijn.[divider_top]

Hoe lang kan een volwassen vlo leven?

Een volwassen vlo kan tot 130 dagen overleven op de gastheer, afhankelijk van de omgevingscondities.[divider_top]

Hoe lang duurt een vlooiencyclus?

Van eitje tot vlo duurt het minstens 2 tot 3 weken , maar afhankelijk van de omstandigheden kan dit ook veel langer zijn. Bij een relatief hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen is de cyclus kort. Bij kou of wanneer de huisgenoten met vakantie zijn, kan een cocon soms maanden overleven en duurt de totale cyclus soms wel langer dan een half jaar .[divider_top]

Hoe lang duurt het voor de vlooienplaag onder controle is?

Dit hangt af van de snelheid van handelen, de mate van de besmetting en de aard van de gebruikte producten. Hoe sneller je ingrijpt hoe makkelijker de bestrijding. Over het algemeen moet je ervan uitgaan dat er in de omgeving eitjes, larven en cocons aanwezig zijn, zodra er vlooien op het huisdier worden gesignaleerd.

De strategie bestaat dan uit het behandelen van het dier én van de omgeving . De behandeling van het dier, bijvoorbeeld met Frontline®kat/Stronghold®kat/Advantix® hond/Seresto® hond zorgt ervoor dat de volwassen vlooien snel sterven door contact. Verder moet in de omgeving een Spray worden gebruikt ter bestrijding van de larven, die zich overal verstoppen. Men kiest best een spray met een zogenoemde “IGR- werking”, zoals Fleegard®.Spray of Fleegard®.Fogger. Dit betekent dat de larven van de vlo zich niet verder gaan ontwikkelen. Er bestaat echter geen bestrijdingsmiddel tegen cocons. De volwassen vlooien die uit de cocons komen sterven zodra ze in contact komen met een behandeld dier of omgeving.

Over het algemeen moet je dus rekening houden met twee à drie weken, voordat de complete vlooienpopulatie is uitgeroeid .[divider_top]

Ik heb vorige week het dier behandeld met een geschikt vlooienproduct en de omgeving met omgevingsspray, en toch zie ik nog vlooien. Hoe kan dat?

Zijn het dier én de omgeving behandeld, dan kunnen nieuwe vlooien zich aanmelden om de volgende redenen:

‘Het taaie coconstadium’
Door behandeling van het dier worden de volwassen vlooien en de vlooien larven in de directe omgeving van het dier bestreden. Met een omgevingsspray sterven larven en volwassen vlooien in de omgeving. Echter de meeste bestrijdingsmiddelen dringen niet door het taaie omhulsel van de cocon. De vlooien moeten eerst uit de cocon breken, voordat ze kunnen gedood worden door een aangepast vlooienbestrijdingsmiddel. Een manier om deze vlooien uit de cocon te krijgen, is om eerst te stofzuigen . Door de trillingen die veroorzaakt worden door de stofzuiger gaan de vlooien vrijkomen. Als men daarna een omgevingsspray gebruikt, kan men deze vlooien doden.

Bij een middel met “contactwerking”, zoals Seresto®, Frontline®kat, Stronghold®kat of Advantix hond volstaat het dat de vlo in contact komt met de werkzame stof . De vlo moet dan niet bijten om te sterven.

Als vlooien niet moeten bijten om te sterven wordt ook de kans om ziekten over te dragen kleiner.

‘Een hoekje vergeten’
Huisdieren bewegen zich in het hele huis. Dat betekent dat in de omgeving geen enkel hoekje mag worden overgeslagen om de aanwezige vlooien te bestrijden.

‘Een huisdier vergeten’
Door contact met besmette, niet behandelde dieren kan een vlo het huisdier bespringen.

‘De buitenwereld’
Als het dier veel buiten is, kan het vlooien ‘oppikken’ uit de natuur. Ook hier geldt weer dat deze vlo gaat sterven zodra hij met de vacht van een behandeld dier in contact komt.[divider_top]

Ik stofzuig ieder dag en nog zie ik vlooien. Hoe kan dat?

Stofzuigen of een goede hygiëne is noodzakelijk bij vlooienbestrijding, maar is op zich niet voldoende . Met zeer intensief stofzuigen wordt een gedeelte van de vlooien aangepakt. De rest blijft zich handhaven in de omgeving. Doordat de vlooien zich zeer snel vermenigvuldigen, is het belangrijk de omgeving goed te behandelen met een omgevingsspray , zoals Fleegard® Spray of Fleegard® Fogger.[divider_top]

Kan ik vlooien mens- en diervriendelijk bestrijden?

Voor de aanpak van vlooien zijn bestrijdingsmiddelen noodzakelijk, die een kleine hoeveelheid werkzame stoffen bevatten. Deze zijn voor de vlo dodelijk, maar voor huisdier en mens veilig .[divider_top]

Er bestaan zoveel verschillende producten tegen vlooien. Welke moet ik kiezen?

Voor het dier te behandelen, zijn de volgende criteria belangrijk:

  • snelle werking , omdat vlooien erge jeuk veroorzaken en ook ziekten kunnen overbrengen
  • werking door contact , omdat de vlo dan niet hoeft te bijten om te sterven. Dit vermindert het risico op overdracht van ziekten en voorkomt ook vlooienallergie.
  • hoe sneller vlooien dood zijn hoe minder eitjes kunnen worden gelegd, hoe minder de omgeving geïnfecteerd wordt.

Frontline® Spot-On bestrijdt vlooien bij honden en katten.

Wenst u bovendien bescherming tegen teken, muggen, zandvliegen en stalvliegen, kies dan Advantix® Spot-On  of Scalibor® Halsband – alleen voor honden !

De nieuwe Seresto® halsband beschermt honden en katten tot 8 maanden tegen vlooien en teken – geurloos en veilig voor dier en mens.

Wenst u naast vlooien ook rondwormen, hartwormen en mijten te behandelen, kies dan Advocate kat/fret of Advocate hond (Spot-On).

Voor de behandeling van de omgeving zijn de volgende criteria belangrijk:

  • snelle werking , omdat vlooien erge jeuk veroorzaken en ook ziektes kunnen overbrengen
  • langdurende werking
  • een middel dat zowel de volwassen vlooien, als ook de larven in de directe omgeving van het dier aanpakt

Zo’n middel is bijvoorbeeld Fleegard® Spray of Fleegard® Fogger.[divider_top]

Werken diergeneesmiddelen tegen vlooien ook preventief?

Om het risico van vlooienbesmetting te beperken, moeten huisdieren regelmatig en preventief behandeld worden, bijvoorbeeld met bovenstaande middelen. Indien er een besmetting wordt vastgesteld, moet ook de omgeving behandeld worden met een aangepaste biocide spray voor de omgeving. (Deze bestaat ook als “fogger”, een spuitbus met automatisch leegloopventiel). Om een vlooienbesmetting te vermijden, wordt aanbevolen dieren preventief te behandelen .[divider_top]

Moet ik de vlo het hele jaar door bestrijden?

Je moet het hele jaar door op je hoede zijn voor vlooien. Tijdens de winter verkiezen de vlooien graag de warmte van onze woningen. De kans op een vlooienplaag is aanzienlijk kleiner wanneer men gedurende het hele jaar aandacht besteedt aan vlooienbestrijding. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen![divider_top]

Hoe kan ik een teek het best verwijderen?

Probeer de teek zo dicht mogelijk tegen het huidoppervlak vast te nemen met een tekentang of een pincet . Trek/draai vervolgens met gelijkmatige kracht de teek weg van de hond. Zorg ervoor dat deze niet draait of een ruk geeft want dit kan ervoor zorgen dat de monddelen afbreken. Als dit toch gebeurt, kan je ze alsnog proberen verwijderen. Lukt dit niet, dan laat je de huid zo genezen.

Desinfecteer de huid na het verwijderen van de teek.

Voorkom liever dat de teken zich vasthechten door een middel te gebruiken met afwerende werking.[divider_top]

Hoe lang blijft een teek op het dier zitten?

Er bestaat een hele waaier van tekensoorten. Afhankelijk van de soort, het levenstadium en de gastheer kan de teek verschillende dagen tot weken op de gastheer blijven voeden.[divider_top]

Zijn teken gevaarlijk voor mens en dier?

Een tekenbeet is op zich pijnloos, maar kan wel irritatie van de huid veroorzaken.

Het gevaar bestaat uit de ziekten die teken kunnen overbrengen (ziekte van Lyme , babesiose, anaplasmose). De overdracht van deze kiemen zou ten vroegste 24u na het vasthechten gebeuren, maar door onjuiste manipulatie van de teek zou dit vroeger kunnen optreden.[divider_top]

Advantix en Seresto hebben een afwerende werking op teken. Wat betekent dit?

Deze afwerende werking wordt ook wel ‘hot-feet’ effect genoemd: bij contact met een behandelde hond gedragen teken zich alsof ze op een hete plaat lopen . De teken vertonen een gestoord gedrag en vallen op de grond voordat ze zich kunnen vasthechten. Dit contact met de hond is vrij kort, maar lang genoeg om ze ook te doden.[divider_top]

Waarom is een afwerende werking tegen teken zo belangrijk?

Teken kunnen verschillende ziekten zoals babesiose en ziekte van Lyme overbrengen. Dit gebeurt na het vasthechten via speeksel . De afwerende werking van producten als Advantix Spot-On voor honden en van de Seresto halsband voor honden en katten voorkomt dat teken zich gaan vasthechten en vermindert zo het risico op overdracht van ziekten.[divider_top]

Waarom mag men Advantix niet toedienen aan katten?

Advantix bevat de actieve stoffen imidacloprid en permethrine. Vanwege de specifieke fysiologie van de kat kan haar lichaam permethrine niet afbreken zoals dit bij de hond gebeurt. Permethrine (en dus Advantix) is dan ook zeer toxisch voor de kat. Vermijd dat de kat in contact kan komen met de toedieningsplaats van Advantix op de hond . Wanneer de kat per ongeluk blootgesteld is aan het product, raadpleeg dan zo snel mogelijk de dierenarts.

Gebruik voor teken bij katten de nieuwe Seresto® halsband – geurloos en veilig voor mens en dier.[divider_top]