nb201601_nad001

Vanaf ongeveer 12 weken leeftijd kan een konijn zich al voortplanten. Het is echter beter om te wachten tot de voedsters (vrouwelijke konijnen) 6 tot 7 maanden oud zijn, aangezien ze anders achterblijven in groei en ontwikkeling.

Een konijn op leeftijd kan beter geen jongen meer krijgen, aangezien het bekken meestal niet meer zo flexibel is en dit tot geboorteproblemen kan leiden.

Wanneer je je konijn wil laten dekken, zal je het vrouwtje naar het mannetje moeten brengen. Breng niet het mannetje naar het vrouwtje, want dan zal ze aggressief reageren. Nadat de dekking heeft plaatsgevonden valt het mannetje met een knorrend geluid van het vrouwtje af.

nb201601_nad002
De dracht bij konijnen duurt ongeveer 31 dagen. Zorg ervoor dat er tijdens de dracht geen rantsoenveranderingen plaatsvinden.

Als het vrouwtje enkele dagen na de dekking de bodembedekking om begint te woelen wijst dit meestal op bevruchting.
Na 3 weken dracht is het aangeraden het verblijf niet meer te verschonen. Zorg wel voor voldoende vers stro, zodat ze hiermee een nestje kan maken. Enkele dagen of soms slechts uren voor de geboorte begint het vrouwtje met het maken van haar nest, ze verzamelt dan het stro en plukt haren uit haar borst- en buikstreek.

nb201601_nad003
Tijdens de geboorte bijt het vrouwtje zelf de navelstreng door, likt de jongen schoon en eet de nageboorte op.
De jonge konijntjes zijn bij de geboorte kaal en blind en de moeder zoogt ze slechts 1 keer per dag.

nb201601_nad004
Na ongeveer 5 dagen vormen zich de eerste haartjes en tussen de 10e en 12e dag gaan de oogjes open. Als de jongen 3 weken zijn, zullen ze het nest verlaten en langzaamaan vast voer gaan eten. Hierbij is het belangrijk te letten op diarree door de omschakeling van voeding.

nb201601_nad005
Als de jongen 8 weken oud zijn kunnen ze gespeend worden. Om zoveel mogelijk stress bij de jongen te voorkomen is het het beste om het verblijf in de laatste week niet meer te verschonen en de voedster er af en toe al uit te halen zonder haar jongen.

Om ongewenste zwangerschappen te voorkomen zullen de jongen voor 12 weken leeftijd op geslacht gesplitst moeten worden.

Auteur
Nadia