Sinds de laatste aanpassing van de wet zien we dat veel eigenaren verward zijn over wat er nu allemaal wettelijk verplicht is wanneer men een kat wil houden. Daarom zetten we hier nog een keer alles op een rijtje.

Identificatie:

Sinds 2014 moeten alle katten in België verplicht geïdentificeerd en geregistreerd worden. De procedure moet gevolgd worden wanneer:
– Er een kat bij jou geboren wordt en je die wil houden. Dit moet dat wettelijk gezien voor de leeftijd van 12 weken.
– Je een kat wil verkopen of schenken aan een particulier. In deze situatie moet de kat op voorhand geïdentificeerd en geregistreerd worden, ongeacht zijn leeftijd.
– Je een kat adopteert in een asiel of bij een erkende fokker. In dit geval moet de kat voor aankoop verplicht geïdentificeerd en geregistreerd worden.
Ongeacht of jouw kat een binnen of buitenhuis kat wordt.

Deze procedure vormt de enige officiële band tussen een dier en zijn eigenaar. Als jouw naam niet op de chip geregistreerd is, ben je wettelijk dus niet de eigenaar van jouw dier. Wanneer jouw kat wegloopt en in het asiel terecht komt is dit ook de enige manier waarop jij hem kan terugkrijgen. Denk er dus aan dat de informatie op de chip steeds juist is en op tijd wordt aangepast. Dit kan via CatID met je identiteitskaart.

Sterilisatie/castratie

Sinds 2018 is er een bijkomende wet gekomen omtrent de sterilisatie en castratie van katten. Dit houdt in dat elke kat gesteriliseerd moet zijn voor de leeftijd van 5 maanden, ook als ze niet verkocht of weggegeven worden. Voor katten die verkocht worden aan een kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.
Waarom?
– Omdat poezen reeds vanaf de leeftijd van 4 tot 5 maanden krols kunnen worden en dus zwanger kunnen geraken.
– Omdat katers vanaf 6 maanden seksueel zijn en gaan vechten om kattinnen en hun territorium.
– Omdat er nog steeds te veel katten gedumpt worden en kittens geboren worden die niet de beste zorg krijgen.
– Omdat kattinnen niet eerst een nestje moeten krijgen vooraleer ze gesteriliseerd kunnen worden.
– Omdat gelegenheidsnestjes onder het mom van “een unieke ervaring” of “voor de kinderen” alleen maar bijdragen aan het in stand houden van de overpopulatie.

Ook mogen katten niet verkocht worden of weggegeven voor de leeftijd van 12 weken. Om gedragsproblemen te voorkomen is het echter beter om de kittens tot de leeftijd van 16 weken bij de moeder te laten.

Sinds 1 oktober 2021 is het in Vlaanderen verboden om Fold katten zoals de Scottisch Fold te kweken of te verhandelen. Dit gaat dus om de katten met vouwoortjes. Ook al zien ze er nog zo schattig uit, is dit een kenmerk van een erfelijke aandoening (osteochondrodysplasie). Fold katten hebben namelijk een groeistoornis in het kraakbeen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de oren, maar leidt ook tot gewrichtsontstekingen, misvormde poten en kreupelheid. Voor de dieren is dit zeer pijnlijk. Voor hun is er helaas geen behandeling mogelijk waardoor ze enkel symptomatisch kunnen behandeld worden maar in bepaalde gevallen is dit onvoldoende. Vandaar uiteindelijk de beslissing om de kweek van deze katten te verbieden.

Electrische shock halsband:

Hoewel het nu nog steeds is toegestaan staat er nu al in de wet beschreven dat deze vanaf 2027 zullen verboden zijn.

Andere:

Wanneer een kat verkocht of weggegeven wordt zal deze buiten een chip, paspoort en sterilisatie/castratie ook gevaccineerd worden. Dit om het dier te beschermen tegen (besmettelijke) ziekten. Ook anti-parasitaire middelen worden toegediend op regelmatige basis. Zo is de kat vrij van parasieten maar ook de bijhorende ongemakken en ziekten. Als eigenaar moet jij zo goed mogelijk voor je dier zorgen naar jouw kunnen.

In de wet staat dit niet uitdrukkelijk beschreven maar wel volgende zinnen:
“Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld “

Samengevat is het dus belangrijk om zorg te dragen voor je kat wat overeenstemt met zijn of haar noden. Ook is het beschreven dat je een dier niet onnodig mag laten lijden of zelf pijnen toebrengen.