U heeft het spotje met de krolse poezen misschien al op de radio gehoord maar de Belgische wetgeving is op bepaalde vlakken recent aangepast. Omdat niet iedereen hiervan op de hoogte is en omdat het vaak niet zo leuk leest, zetten wij het even kort op een rijtje voor u.

De kat

 • Kittens mogen het nest verlaten vanaf 12 weken. Om gedragsproblemen te voorkomen is het echter beter om ze zelfs 16 weken bij de moeder (of een sociale soortgenoot) te houden.
 • Sinds 1/11/2017 is het verplicht om uw kitten te laten chippen en registreren in de Belgische databank CatID voor ze 12 weken oud zijn.
 • Katten die geboren werden vóór 1/11/2017 en die gechipt werden, zijn geregistreerd in een private databank (ID-Chips) en moeten niet verplicht omgezet worden naar CatID.
  Echter, dit mag wel. Als u dit wenst, gelieve ons dan volgende gegevens via mail te bezorgen:

  • Naam + voornaam + rijksregisternummer eigenaar
  • Volledig adres
  • GSM-nummer
  • Chipnummer van de kat
  • Datum van chippen en castratie (indien van toepassing)
 • Sinds 1/4/2018 is het verplicht om kittens steriel te maken voor ze 5 maanden oud zijn.
 • Katten geboren tussen 31/8/2014 en 1/4/2018 moeten steriel gemaakt zijn vóór 1/1/2020.
 • Elke kat die van eigenaar verandert moet gechipt, geregistreerd en steriel gemaakt worden, ongeacht de leeftijd. Ook als ze gratis weggegeven wordt.
 • Een contract waarin staat dat de nieuwe eigenaar voor deze handelingen gaat zorgen, is niet toegestaan: de kat moet volledig in orde zijn voordat ze verhuist.
 • Uitzonderingen op deze chip-, registratie-, en castratieregel zijn katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan of katten die voor het buitenland bestemd zijn.
 • Als u een kat (kitten of adult) uit het buitenland haalt, is het nodig om hem/haar in België in te schrijven in deze databank.
 • Bovendien is het nodig dat de kat ingeënt is tegen Rabiës (hondsdolheid) alvorens hij het Belgisch grondgebied binnenkomt.
 • Indien u meer dan 2 nesten per jaar fokt, dan wordt u beschouwd als kweker en dient u een erkenning aan te vragen.

De hond

 • Puppy’s mogen het nest verlaten vanaf de leeftijd van 8 weken. Tegen die tijd moeten ze ook gechipt zijn en voorzien van een Europees paspoort.
 • Om de chip nuttig te maken, dient elke hond geregistreerd te worden in de Belgische databank DogID.
 • Honden die geboren zijn vóór het invoeren van deze wetgeving, en dus niet verplicht gechipt werden, moeten alsnog gechipt en geregistreerd worden wanneer zij van eigenaar veranderen.
 • Als u een hond (puppy of adult) uit het buitenland haalt, is het nodig om hem/haar in België in te schrijven in deze databank.
 • Bovendien is het nodig dat de hond ingeënt is tegen Rabiës (hondsdolheid) alvorens hij het Belgisch grondgebied binnenkomt.
 • Tot op heden is het niet verplicht om uw hond steriel te laten maken, tenzij u anders overeengekomen bent in uw aankoopcontract.
 • Indien u meer dan 2 nesten per jaar fokt, dan wordt u beschouwd als kweker en dient u een erkenning aan te vragen.

Hopelijk hebben we met deze puntjes uw (en onze!) kennis weer kunnen aanscherpen. Meer informatie kan gevonden worden op de website www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu .